Hartelijk dank

Tijdens de alv hebben Eddy de Jong en Karin Noordhof te kennen gegeven dat beiden zullen stoppen met hun taken binnen het bestuur.

Karin heeft het secretariaat van loopgroep Droméas overgedragen aan Ans de Vries.

Eddy heeft de lief en leed pot overgedragen aan Laura de Reus. Tevens stopt Eddy met het geven van trainingen.

 

Namens alle leden bedanken we Karin en Eddy voor hun inzet.  Beiden hebben inmiddels een bloemetje ontvangen.

Afbeeldingsresultaat voor boeket bloemen